Brommerforum.nl - Print: Reply


Deze reply is gepost in de afdeling Nieuws in het onderwerp 'E-brommer: om wel gezien, maar niet gehoord te worden' (ID 974).
De reply is geschreven door pangolopalanga (UserID 4012) op 29-10-2020 22:09.

Niets meer van GEHOORD dus.


Copyright © 2000 - 2016 - All rights reserved