Brommerforum.nl - Print: Reply


Deze reply is gepost in de afdeling Nieuws in het onderwerp 'E-brommer: om wel gezien, maar niet gehoord te worden' (ID 974).
De reply is geschreven door ExlooerZandhapper (UserID 24584) op 14-4-2015 21:08.

hoe moet je zo'n ding opvoeren dan? want ja dat blijf nog altijd leuk aan onze benzine brommertjes en voor dat geld mag hij van mij sowieso wel wat harder lopen.


Copyright © 2000 - 2016 - All rights reserved