Brommerforum.nl - Print: Reply


Deze reply is gepost in de afdeling FAQ in het onderwerp 'Begrenzers nieuwe modellen schakelbrommers' (ID 118).
De reply is geschreven door ergeiz1987 (UserID 3082) op 20-4-2004 10:41.

Hoe haal je die begrenzer uit je demper???

appiej 2003


Copyright © 2000 - 2016 - All rights reserved