Brommerforum.nl - Print: Reply


Deze reply is gepost in de afdeling Profile in het onderwerp 'kiris' (ID 27072).
De reply is geschreven door Rob777 (UserID 26621) op 4-1-2021 0:10.

Gelukkig wel gespeend van humor.
T is iets.
Zonder dat wordt het al snel penible.

Copyright © 2000 - 2016 - All rights reserved