Brommerforum.nl - Print: Reply


Deze reply is gepost in de afdeling Pro Forum in het onderwerp 'Carter tuning' (ID 33089).
De reply is geschreven door rsruud (UserID 3381) op 15-11-2005 0:25.

daarom zeg ik op grote stroomsnelheid, verder blijft het carterdruk een welles / nietes verhaal. Ik geloof in die theorie dat een membraan zweeft, dus de eigenlijke carterdruk is niet van belang, wel de massatraagheid carterdruk. Die pas ik ook op bovenstaande punt aan.


Copyright © 2000 - 2016 - All rights reserved