Brommerforum.nl - Print: Reply


Deze reply is gepost in de afdeling Begin Forum in het onderwerp 'Temp am6 blok' (ID 70127).
De reply is geschreven door jan w. 50 (UserID 24681) op 8-4-2024 20:26.

Als sproeier 84 tot 105 geen verschil maakt?

Zit er heel veel lucht in de drank.


Copyright © 2000 - 2016 - All rights reserved