Brommerforum.nl - Print: Reply


Deze reply is gepost in de afdeling Begin Forum in het onderwerp 'Beta rr 50 valse lucht? ' (ID 70106).
De reply is geschreven door jan w. 50 (UserID 24681) op 6-11-2023 19:32.

Brandstof pijl te laag?
Waardoor de stationer sproeier droog staat.
Die zit iets hoger in de caburateur


Copyright © 2000 - 2016 - All rights reserved