Brommerforum.nl - Print: Reply


Deze reply is gepost in de afdeling Begin Forum in het onderwerp 'Beta rr 50 valse lucht? ' (ID 70106).
De reply is geschreven door pangolopalanga (UserID 4012) op 6-11-2023 18:17.

Misschien heb je geen valse lucht maar draait hij wel te arm.
Check je bougiekleur.
Je stationairsproeier is vrij ?


Copyright © 2000 - 2016 - All rights reserved