Brommerforum.nl - Print: Reply


Deze reply is gepost in de afdeling Begin Forum in het onderwerp 'Honda rt4 blok.' (ID 69940).
De reply is geschreven door pangolopalanga (UserID 4012) op 16-12-2021 19:38.

Dat is blijkbaar het Montesa blok.
Ik heb de topictitel veranderd.


Copyright © 2000 - 2016 - All rights reserved