Forums Afdelingen Zoek Personal  
  Je bent niet ingelogd.

Info artikel

   Topics
MF - TF - EF - UF
MeF - PF - BeF - CF
   Sales
   Brommers - Blok - Cilinder
   Overige Updates
FAQ - KB - Nieuws - Gallery
Links - Projecten
   Online Users
   Er zijn 1286 users online.

Brommerforum.nl wordt gehost door:
Zeke Internet Services
  Info artikel: Bromfiets-aanhangwagen wet
Geschreven door Tombrom
Geplaatst op 16-7-2006 22:39
Categorie Algemeen

Aangezien ik een bromfiets karretje wil gaan maken, heb ik de wetten voor bromfiets/motor aanhanger even opgezocht. Aangezien meerdere mensen van het forum erook wel eentje willen gaan maken, deel ik deze informatie met jullie!


Aanhangwagens achter motorfietsen of bromfietsen
§ 1. Algemene bouwwijze van het voertuig
Artikel 5.15.2
1. Aanhangwagens achter motorfietsen of bromfietsen mogen slechts éénassig zijn.
2. Bij éénwielige aanhangwagens moet het wiel zodanig zijn bevestigd dat het uitsluitend draaibaar is om de eigen horizontale as.

Artikel 5.15.3
De langs- en dwarsliggers en chassisversterkingsdelen van het chassisraam, dan wel de daarvoor in de plaats tredende delen van de mee- of zelfdragende carrosserie van aanhangwagens mogen:
a. geen breuken of scheuren vertonen;
b. niet zodanig zijn bevestigd, vervormd of door corrosie aangetast, dat de stijfheid en de sterkte van het chassisraam of van de mee- of zelfdragende carrosserie in gevaar worden gebracht.

Artikel 5.15.4
1. De bovenbouw van aanhangwagens moet deugdelijk op het onderstel zijn bevestigd.
2. De ondersteuning van de laadvloer onderscheidenlijk laadruimte moet deugdelijk zijn.

§ 2. Afmetingen en massa's
Artikel 5.15.6
1. Aanhangwagens achter motorfietsen mogen:
a. niet breder zijn dan 1,00 m;
b. niet hoger zijn dan 1,00 m.
2. Aanhangwagens achter bromfietsen mogen:
a. niet breder zijn dan 1,00 m;
b. niet hoger zijn dan 1,00 m.

§ 5. Assen
Artikel 5.15.18
1. De assen van aanhangwagens moeten deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd en mogen geen breuken of scheuren vertonen.
2. De assen mogen niet zodanig zijn vervormd dat de sterkte ervan in gevaar wordt gebracht.
3. De assen mogen niet zodanig zijn beschadigd of vervormd dat het weggedrag nadelig wordt beïnvloed.
4. De assen mogen niet zodanig door corrosie zijn aangetast, dat de sterkte ervan in gevaar wordt gebracht.

Artikel 5.15.24
1. De wielen, alsmede de onderdelen daarvan, van aanhangwagens mogen geen breuken, scheuren, ondeugdelijk laswerk of ernstige vervorming vertonen. Onderdelen mogen niet loszitten of ontbreken.
2. De wielen onderscheidenlijk velgen moeten met alle daarvoor bestemde bevestigingsmiddelen deugdelijk zijn bevestigd.

§ 6. Ophanging
Artikel 5.15.27
1. De wielen van aanhangwagens moeten zijn voorzien van luchtbanden.
2. De banden mogen geen beschadigingen vertonen waarbij het karkas zichtbaar is.
3. De banden mogen geen uitstulpingen vertonen.

§ 9. Carrosserie
Artikel 5.15.41
De sloten en de scharnieren van de deuren en laadbakkleppen van aanhangwagens moeten een goede sluiting waarborgen.


Artikel 5.15.48
1. Aanhangwagens mogen geen scherpe delen hebben die in geval van botsing gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers kunnen opleveren.
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid moeten uitstekende delen van aanhangwagens, die in geval van botsing het gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers aanzienlijk kunnen vergroten, zijn afgeschermd.
3. De wielen onderscheidenlijk banden van aanhangwagens moeten goed zijn afgeschermd en mogen niet aanlopen.
4. Een reservewielhouder die zich aan de buitenzijde van de aanhangwagen bevindt, moet deugdelijk zijn bevestigd. Indien in de houder een reservewiel is geplaatst, moet dat wiel goed zijn opgesloten.
5. Geen deel van de buitenzijde van de aanhangwagen mag zodanig zijn bevestigd, beschadigd, versleten of door corrosie zijn aangetast, dat gevaar bestaat voor losraken.

Artikel 5.15.50
Aanhangwagens achter een motorfiets moeten aan de achterzijde zijn voorzien van een mogelijkheid tot bevestiging van een kentekenplaat.

§ 10. Verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen
Artikel 5.15.51
1. Aanhangwagens achter een motorfiets moeten zijn voorzien van:
a. twee richtingaanwijzers aan de achterzijde van het voertuig, dan wel één richtingaanwijzer aan elke zijkant van het voertuig, indien de trekkende motorfiets van richtingaanwijzers is voorzien;
b. één of twee achterlichten;
c. één of twee remlichten, indien de trekkende motorfiets van een remlicht is voorzien;
d. een installatie ter verlichting van de aan de achterzijde van het voertuig aangebrachte kentekenplaat;
e. één of twee niet-driehoekige rode retroreflectoren aan de achterzijde van het voertuig;
f. ten minste één niet-driehoekige ambergele retroreflector aan elke zijkant van het voertuig.
2. Aanhangwagens achter een bromfiets moeten zijn voorzien van:
a. één of twee achterlichten;
b. twee niet-driehoekige rode retroreflectoren aan de achterzijde van het voertuig;
c. ten minste één niet-driehoekige ambergele retroreflector aan elke zijkant van het voertuig.

Artikel 5.15.53
1. De richtingaanwijzers mogen niet anders dan ambergeel stralen.
2. De achterlichten en de remlichten mogen niet anders dan rood stralen.
3. De verlichting van de kentekenplaat mag niet anders dan wit stralen en mag niet naar achteren stralen.

Artikel 5.15.54
1. De richtingaanwijzers moeten zijn aangebracht:
a. aan de uiterste zijden van het voertuig en op een onderlinge afstand, gemeten tussen de binnenranden van het lichtdoorlatende gedeelte, van niet minder dan 0,24 m;
b. op een hoogte van niet minder dan 0,35 m boven het wegdek.
De lichten moeten zodanig zijn aangebracht dat zij waarneembaar zijn voor een waarnemer die zich in het mediaanvlak van het voertuig bevindt op een afstand van 10 m achter het voertuig.
2. De achterlichten moeten aan de achterzijde van het voertuig zijn aangebracht op een hoogte van niet minder dan 0,25 m boven het wegdek.
3. Het remlicht of de remlichten moeten aan de achterzijde van het voertuig zijn aangebracht op een hoogte van niet minder dan 0,25 m boven het wegdek. Indien één licht is aangebracht, moet dit in het midden of links van het midden van het voertuig zijn geplaatst.
4. De niet-driehoekige rode retroreflectoren moeten zijn aangebracht aan de uiterste zijden van het voertuig op een hoogte van niet minder dan 0,25 m boven het wegdek.
5. De in artikel 5.15.51 bedoelde ambergele retroreflectoren moeten zijn aangebracht aan elke zijkant op een hoogte van niet minder dan 0,30 m en niet meer dan 0,90 m boven het wegdek. Ten minste één retroreflector moet zich bevinden in het middelste derde gedeelte van de aanhangwagen met inbegrip van de dissel.

Artikel 5.15.55
1. De in artikel 5.15.51 bedoelde lichten moeten goed werken.
2. De verlichtingsarmaturen en de onderdelen daarvan moeten deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd.
3. De glazen van de verlichtingsarmaturen mogen niet zodanig zijn bevestigd, gerepareerd of bewerkt dat de lichtopbrengst en het lichtbeeld dan wel de functie nadelig worden beïnvloed.
4. Lichten met dezelfde functie moeten van gelijke grootte, gelijke kleur en gelijke of nagenoeg gelijke sterkte zijn. Lichten en retroreflecterende voorzieningen met dezelfde functie moeten symmetrisch links en rechts van het midden van het voertuig zijn bevestigd.
5. De in artikel 5.15.51 bedoelde lichten en retroreflectoren mogen niet zijn afgeschermd.
6. De in artikel 5.15.51 bedoelde retroreflectoren mogen geen gebreken vertonen, die de retroreflectie beïnvloeden.

Artikel 5.15.57
1. Aanhangwagens achter een motorfiets mogen zijn voorzien van:
a. één mistlicht aan de achterzijde van het voertuig;
b. één of twee witte retroreflectoren aan de voorzijde van het voertuig;
c. werklichten.
2. Aanhangwagens achter een bromfiets mogen zijn voorzien van:
a. twee richtingaanwijzers aan de achterzijde van het voertuig, dan wel één richtingaanwijzer aan elke zijkant van het voertuig;
b. één of twee remlichten;
c. één of twee witte retroreflectoren aan de voorzijde van het voertuig.
3. Aanhangwagens achter motorfietsen en bromfietsen mogen zijn voorzien van extra witte retroreflecterende voorzieningen aan de voorzijde, extra niet-driehoekige rode aan de achterzijde en extra ambergele aan de zijkanten van het voertuig.

Artikel 5.15.59
1. De richtingaanwijzers mogen niet anders dan ambergeel stralen.
2. De remlichten en het mistlicht aan de achterzijde mogen niet anders dan rood stralen.
3. Artikel 5.15.55, tweede, derde en vierde lid, is van toepassing.


Artikel 5.15.60
1. De richtingaanwijzers moeten zijn aangebracht:
a. aan de uiterste zijden van het voertuig en op een onderlinge afstand, gemeten tussen de binnenranden van het lichtdoorlatende gedeelte, van niet minder dan 0,24 m;
b. op een hoogte van niet minder dan 0,35 m boven het wegdek.
De lichten moeten zodanig zijn aangebracht dat zij waarneembaar zijn voor een waarnemer die zich in het mediaanvlak van het voertuig bevindt op een afstand van 10 m achter het voertuig.
2. Het mistlicht aan de achterzijde van het voertuig moet zijn aangebracht op een hoogte van niet minder dan 0,35 m boven het wegdek, links van het midden van het voertuig op een afstand van niet minder dan 0,10 m van het remlicht.
3. Het remlicht of de remlichten moeten aan de achterzijde van het voertuig zijn aangebracht op een hoogte van niet minder dan 0,25 m boven het wegdek. Indien één licht is aangebracht, moet dit in het midden of links van het midden van het voertuig zijn geplaatst.

Artikel 5.15.64
Aanhangwagens mogen, met uitzondering van de richtingaanwijzers, niet zijn voorzien van knipperende verlichting.


Artikel 5.15.65
Aanhangwagens mogen niet zijn voorzien van meer lichten en retroreflecterende voorzieningen dan in de artikelen 5.15.51 en 5.15.57 is voorgeschreven of toegestaan.

§ 11. Verbinding tussen motorfiets of bromfiets en aanhangwagen
Artikel 5.15.66
1. De koppeling onderscheidenlijk de dissel van aanhangwagens moet deugdelijk zijn bevestigd en mag niet zijn doorgeroest.
2. De voor de overbrenging van de krachten noodzakelijke onderdelen van de koppeling onderscheidenlijk de dissel mogen niet gescheurd, gebroken dan wel overmatig gesleten zijn.

Artikel 5.15.67
Indien de aanhangwagen is voorzien van een kogelkoppeling,
a. moet de sluit- en borginrichting goed functioneren;
b. mogen de onderdelen niet zijn vervormd.

Artikel 5.15.70
De koppeling van aanhangwagens met één wiel mag slechts bewegingen toelaten om een horizontale en een verticale as, loodrecht op de lengte-as van het trekkend motorrijtuig.
De koppeling van aanhangwagens met meer dan één wiel moet bovendien bewegingen om een as in de lengterichting van het trekkend motorrijtuig toelaten.

Pagina 1 van 1
Spring naar pagina: 1
Log in om te kunnen replien op dit onderwerp.

nieuws 18-10-2007 19:45 Print reply

Posts: 1222
Handig om zo makkelijk op te zoeken.
Voor mij dan, mocht ik een aanhangertje voor een paar kratten bier willen maken

Dit bericht is gewijzigd door nieuws op 18-10-2007 om 19:46 uur.
 
FuriaCross
knulla 18-10-2007 20:30 Print reply

Posts: 2953
hehe vet tom
 
look its them duke boys!
benellifan 18-10-2007 20:39 Print reply
Posts: 1553
agenten houden je nieteens aan om het te controleren omdat ze de wetgeving niet kennen en dat zeg ik uit ervaring en toen ik ermee voorbij een roller reed hielden ze me ook niet aan
 
CNC en Conventioneel Draai en Frees werk voor een leuke prijs
Tombrom 18-10-2007 20:51 Print reply

Posts: 15925
ag tis wel fijn als je nog een klein beetje legaal doet
 
jelupow 19-10-2007 18:35 Print reply

Posts: 171
oke dan kan deze door de keuring of hoeft hij niet gekeurt te worden

http://www.oltimercl...amp;key=7&hit=1/

hier een foto van de tekening
Dit bericht is gewijzigd door jelupow op 10-1-2008 om 20:27 uur.
 
Wees vriendelijk tegen uw kinderen, zij kiezen later uw tehuis.
Schuurman 19-10-2007 19:12 Print reply

Posts: 659
hoef je voor de brommer dan geen kenteken op de aanhanger te hebben?
 
Roel DT50x 19-10-2007 19:13 Print reply

Posts: 465
Quote:
Oorspronkelijk gepost door: Schuurman
hoef je voor de brommer dan geen kenteken op de aanhanger te hebben?


nee alleen voor motor
dus als je het een beetje slim aanpakt zorg je dat je aanhanger voor je kenteken zit
 
`Realiteit is een ilusie die ontstaat bij het gebrek aan alcohol`
KaWaReZ 19-10-2007 19:30 Print reply

Posts: 20579
daar krijg je wel gezeik mee

heb overigens zelf een henger achter mn moto
witte plaat verplicht
en t zooitje ziet er best uit
 
ZX 10 :) || Houdoe FM!! Wij maken je radio pas echt stuk! || ZX10,5 , stukgatiellufachtennegentuges
5MB5 19-10-2007 19:32 Print reply

Posts: 878
zijspan op brommer mag trouwens ook. alleen word je wel 6757282947292 keer aangehouden omdat ze denken dat het niet mag.
 
Ariej 19-10-2007 19:43 Print reply

Posts: 3685
Quote:
Oorspronkelijk gepost door: nils024
zijspan op brommer mag trouwens ook. alleen word je wel 6757282947292 keer aangehouden omdat ze denken dat het niet mag.hij ging bij mij ook een paar rondjes om mijn brommer lopenjammer voor hem dat ik dit al had opgezocht
 
murphy's law: altijd de steeksleutel verkeertesom vastpakken
Prawish 20-10-2007 15:32 Print reply

Posts: 2778
Quote:
Oorspronkelijk gepost door: KaWaReZ [Rezek]
daar krijg je wel gezeik mee

heb overigens zelf een henger achter mn moto
witte plaat verplicht
en t zooitje ziet er best uit

jij hebt een hippie aanhanger
 
Krijg toch allemaal de...
Matthijsar50 25-10-2007 19:44 Print reply

Posts: 1029
relax.. ik ga ook een aanhanger maken..! een crossmotor aanhanger.. mag toch wel?? en als ik ga rijden gewoon wit karton schrijf ik mn kenteken erop..
 
Peugeot 106 rallye ph2!
Slipstream 3-12-2007 17:26 Print reply

Posts: 581
Ik wil van de zomer op brommervakantie met wat vrienden, dus zon bakkie is zeker handig
Alleen een vraag, hoe monteer je zon kogelgewricht nou goed op de brommer, zodat je geen problemen ondervind met het bochtenwerk etc? En er staat niets genoemd over lengte dus dan zou je m best 1.5 - 2 meter lang mogen maken lijkt me?
 
Ik deel geen handtekeningen uit
Intenso 27-12-2007 17:28 Print reply

Posts: 2922
Quote:
Oorspronkelijk gepost door: Roel DT50x
[...]


nee alleen voor motor
dus als je het een beetje slim aanpakt zorg je dat je aanhanger voor je kenteken zit


dan krijg je als nog een boete voor het niet zichtbaar hebben van je kenteken.

ik heb sinds kort ook een aanhanger en ik kan er niet meer zonder wat is dat handig
heb een fiets karretje van de Hema boven de 70 begind ie te zweven maar als er wat in licht kan ik gewoon 80 gaan rijden zonder dat de kar slingerd of wat dan ook.


 
---Suzuki stuk voor stuk een sensatie---
Joel_koningslust 25-2-2008 23:42 Print reply

Posts: 14514
maakt het eigenlijk niet uit hoelang hij is? want het lijkt me opzich wel vet om een caravannetje te bouwen voor achter mn brom zodat ik eventueel ook meetings wat verder weg kan bezoeken
 
This is OPEL country, where on a quiet day you can hear the turbos whistling, the webers barking and the FORDS rusting.
Trax - Forum, Sales & Projecten Mod 25-2-2008 23:45 Print reply

Posts: 13700
Quote:
Oorspronkelijk gepost door: Joel_koningslust
maakt het eigenlijk niet uit hoelang hij is? want het lijkt me opzich wel vet om een caravannetje te bouwen voor achter mn brom zodat ik eventueel ook meetings wat verder weg kan bezoeken


Lijkkist zul je bedoelen
 
Joel_koningslust 25-2-2008 23:47 Print reply

Posts: 14514
Quote:
Oorspronkelijk gepost door: Trax
[...]


Lijkkist zul je bedoelen


zoiets ja, meter breed meter hoog en ongeveer 2 meter lang. dan maak ik het zo net als die oude caravans. dat het dak omhoog kan, dan wordt ik toch wat minder claustrofobisch
 
This is OPEL country, where on a quiet day you can hear the turbos whistling, the webers barking and the FORDS rusting.
Jozeff - Forum en Sales Moderator 28-2-2008 8:27 Print reply

Posts: 10835
Quote:
Oorspronkelijk gepost door: Joel_koningslust
maakt het eigenlijk niet uit hoelang hij is? want het lijkt me opzich wel vet om een caravannetje te bouwen voor achter mn brom zodat ik eventueel ook meetings wat verder weg kan bezoeken


er staat me iets van bij dat de achterkant van de aanhanger niet verder van de achteras van de brommer/motor mag af liggen dan 2,5 meter.
maar dat zie ik hier in de faq niet staan, in mijn motortheorieboek stond dat wel dacht ik.

 
Netheid is voor de dommen, het genie beheerst de chaos.
bobboiten 5-10-2008 14:31 Print reply

Posts: 2771
ik heb een vraag.
er staat dat de aanhanger niet hoger mag zijn dan 1m wordt dit gerekend vanaf de grond of vanaf waar het frame begint?
 
Haal eruit wat erin zit | Live by the day & enjoy each one
robert V 21-1-2009 17:17 Print reply
Posts: 253
heeft iemand dit al eens voor zij derbi gemaakt zo ja kun je dit doorgeven lijkt me ook handig om dit te maken
 
FrankXPS 23-6-2009 19:45 Print reply
Posts: 36
Quote:
Oorspronkelijk gepost door: robert V
heeft iemand dit al eens voor zij derbi gemaakt zo ja kun je dit doorgeven lijkt me ook handig om dit te maken


Ik heb een vraag: mag je ook een persoon vervoeren in de aanhangwagen? Bij een zijspan mag dit wel dus vroeg ik me af of dat ook kon bij een aanhangwagen.
 
FrankXPS 23-6-2009 19:47 Print reply
Posts: 36
Quote:
Oorspronkelijk gepost door: Ariej
[...]hij ging bij mij ook een paar rondjes om mijn brommer lopen

afbeelding

jammer voor hem dat ik dit al had opgezocht


mail gelezen?
 
Ozz 23-6-2009 19:56 Print reply

Posts: 1259
Ik vind het wel gaaf, maar waar kan je je kogelsysteem verwerken op je brommer??

Vast maken aan je achteras ofzo? Een klein begeultje maken om je achterband??

Ozz
 
They Wanna Kill Rock and Roll Because they know it's make us Horny, man!!!!
Tobias Verhoef 1-3-2010 17:55 Print reply

Posts: 1832
Ik heb net een site gevonden wat wel handig is.

http://www.wegcode.b...wet=1&node=art46

Daar staat ook over de lengte hij mag dus 2,5m lang zijn.

En nog even iets er staat dat de kar aan allebij de kanten van brommer maximaal 0,5m mag uitsteken in de breedte.

Ik ga uit van mijn MTX-sh dus die is makkelijk gezegd ong denk 40 cm breed dus je kar mag in dat geval wel 1,40 breed zijn.
 
Nou het is duidelijk je brommer heeft last van olicumiteren impulsieve hyper impulsen heeft een kwardratische....????
kipje 23-3-2010 18:07 Print reply

Posts: 49
dr staat o,3 meter maar goed het ook leuk om te doen jha
 
als ik niet laag vlieg sta ik stil

Log in om te kunnen replien op dit onderwerp.
Pagina 1 van 1
Spring naar pagina: 1

 
Copyright © 2000 - 2016 - All rights reserved